¥46428.8952739,53135,53968,54256,54349,53970,53615,53714,52822,52625,52326,51081,50208,50003,48684,48192,49090,47110,47917,48408,48352,46904,47421,47168,47112,48115,48150,46913,46428.89
¥3710.264502,4547,4571,4556,4568,4513,4445,4462,4394,4401,4328,4107,4033,3959,3752,3714,3885,3615,3737,3794,3865,3738,3760,3664,3718,3833,3849,3754,3710.26
¥77.0985.83,86.77,89.32,88.96,89.46,85.20,84.83,85.52,82.08,82.00,82.22,78.26,75.81,72.40,68.74,69.21,71.24,68.66,76.33,80.69,78.44,74.25,76.97,75.97,75.82,79.97,80.54,78.58,77.09

Qcash的Logo QC Qcash

添加自选
¥??%
24H最高¥?
24H最低¥?
≈$?  ≈?BTC
QC,全称为Qcash,是基于量子链智能合约的数字货币,由Qcash基金会发行的独立数字货币。其价格为0.15美元(1RMB)。QC基金会按照数字货币抵押的形式...查看全部
流通市值
?
≈?
≈?BTC
?%
占全球总市值
流通量
? QC
总发行量
? QC
?%
流通率
24H成交额
¥1,879,623,826第8名
≈$294,229,110
≈38,914.04BTC
?%
换手率
  • 英文名:Qcash/QC
  • 中文名:
  • 上架交易所: 2家
  • 发行时间:
  • 白皮书:
  • 网站: 网站1
  • 区块站:
  • 区域群: QQ交流群 微信交流群 区域电报群
  • 风险提示:炒币有风险,入市需谨慎;平台价差大,搬砖须谨慎!

QC市场行情

排名交易所交易对价格成交量成交额占比更新时间自选状态
* ZB网-ZB-com ZB网-ZB-com EOS/QC ¥0.9671912万¥73,032万38.91%刚刚
添加自选
1 ZB网-ZB-com ZB网-ZB-com ETH/QC¥0.967344,934¥17,249万9.14%刚刚
添加自选
2 ZB网-ZB-com ZB网-ZB-com USDT/QC¥0.96922,359万¥15,576万8.27%刚刚
添加自选
3 ZB网-ZB-com ZB网-ZB-com BTC/QC¥0.9663,228¥15,542万8.28%刚刚
添加自选
4 ZB网-ZB-com ZB网-ZB-com TRUE/QC¥0.9666723万¥13,074万6.96%1分钟前
添加自选
5 ZB网-ZB-com ZB网-ZB-com HSR/QC¥0.9649207万¥9,741万5.19%1分钟前
添加自选
6 Exx Exx INK/QC¥0.983210,485万¥9,541万4.92%刚刚
添加自选
7 ZB网-ZB-com ZB网-ZB-com BTS/QC¥0.96944,483万¥5,808万3.10%1分钟前
添加自选
8 ZB网-ZB-com ZB网-ZB-com ZB/QC¥0.96721,133万¥4,730万2.52%刚刚
添加自选
9 Exx Exx BTC/QC¥0.9681709¥3,472万1.85%刚刚
添加自选
查看全部

交易对成交量占比

热门概念

名称价格涨跌幅