Trade Satoshi的Logo

Trade Satoshi

TradeSatoshi一家位于英国的是Bitcoin和山寨币交易平台,其专注于提供最高级别的安全性,透明度和客户服务
官网地址:https://tradesatoshi.com/ 国家: 英国 官方微博:

24小时平台成交额:

¥10,890,552 排名NO.105
$1,742,488195BTC

行情

平台简介

历史排名

# 名称 交易对 价格 成交量 成交额 占比 更新时间 自选状态
1 Bitcoin Private Bitcoin Private BTCP/BTC ¥358 22,865 ¥818万 74.46% 4分钟前
添加自选
2 莱特币-Litecoin 莱特币-Litecoin LTC/BTC ¥929 656 ¥61万 5.55% 4分钟前
添加自选
3 Bitcoin Private Bitcoin Private BTCP/LTC ¥367 1,029 ¥38万 3.43% 4分钟前
添加自选
4 Bitcoin Private Bitcoin Private BTCP/USDT ¥359 560 ¥20万 1.83% 4分钟前
添加自选
5 Safe Exchange Coin Safe Exchange Coin SAFEX/BTC ¥0.1063 174万 ¥18万 1.68% 31分钟前
添加自选
6 比特币-Bitcoin 比特币-Bitcoin BTC/USDT ¥56,207 3 ¥18万 1.68% 4分钟前
添加自选
7 Bitcoin Private Bitcoin Private BTCP/BCH ¥368 434 ¥16万 1.45% 55分钟前
添加自选
8 狗狗币-Dogecoin 狗狗币-Dogecoin DOGE/BTC ¥0.0358 411万 ¥15万 1.34% 4分钟前
添加自选
9 ToaCoin ToaCoin TOA/BTC ¥0.0263 411万 ¥11万 0.98% 1小时前
添加自选
10 ZClassic ZClassic ZCL/BTC ¥66.01 1,245 ¥82,184 0.75% 31分钟前
添加自选
11 BitcoinZ BitcoinZ BTCZ/BTC ¥0.028 292万 ¥81,543 0.74% 20分钟前
添加自选
12 比特现金-Bitcoin Cash(BCC) 比特现金-Bitcoin Cash(BCC) BCH/BTC ¥8,224 8 ¥69,520 0.63% 15分钟前
添加自选
13 极特币-DigiByte 极特币-DigiByte DGB/BTC ¥0.2103 32万 ¥66,623 0.61% 10分钟前
添加自选
14 Litecoin Cash Litecoin Cash LCC/BTC ¥1.28 46,857 ¥60,028 0.55% 24分钟前
添加自选
15 VoteCoin VoteCoin VOT/BTC ¥0.1136 40万 ¥45,175 0.41% 15分钟前
添加自选
16 ColossusCoinXT ColossusCoinXT COLX/BTC ¥0.0134 286万 ¥38,445 0.35% 20分钟前
添加自选
17 神盾-SHIELD 神盾-SHIELD XSH/BTC ¥0.5314 67,819 ¥36,042 0.33% 4分钟前
添加自选
18 狗狗币-Dogecoin 狗狗币-Dogecoin DOGE/USDT ¥0.0354 93万 ¥33,010 0.3% 4分钟前
添加自选
19 BitConnect BitConnect BCC/BTC ¥7.28 4,510 ¥32,819 0.3% 10分钟前
添加自选
20 Verge Verge XVG/BTC ¥0.4431 66,933 ¥29,656 0.27% 4分钟前
添加自选
21 达世币-Dash 达世币-Dash DASH/BTC ¥3,658 8 ¥27,940 0.25% 5小时前
添加自选
22 BuzzCoin BuzzCoin BUZZ/BTC ¥0.001678 1,313万 ¥22,034 0.2% 35分钟前
添加自选
23 Speedcash Speedcash SCS/BTC ¥4.09 5,239 ¥21,426 0.2% 1小时前
添加自选
24 Garlicoin Garlicoin GRLC/BTC ¥0.3233 62,276 ¥20,137 0.18% 15分钟前
添加自选
25 Grimcoin Grimcoin GRIM/BTC ¥0.0162 119万 ¥19,266 0.18% 3小时前
添加自选
26 莱特币-Litecoin 莱特币-Litecoin LTC/USDT ¥945 19 ¥18,312 0.17% 15分钟前
添加自选
27 比特黄金-Bitcoin Gold 比特黄金-Bitcoin Gold BTG/BTC ¥446 20 ¥8,787 0.08% 10分钟前
添加自选
28 Bitcoin Private Bitcoin Private BTCP/DOGE ¥324 26 ¥8,521 0.08% 4分钟前
添加自选
29 ACChain ACChain ACC/BTC ¥3.47 2,430 ¥8,425 0.08% 6小时前
添加自选
30 HTMLCOIN HTMLCOIN HTML/BTC ¥0.002238 342万 ¥7,664 0.07% 4分钟前
添加自选
31 狗狗币-Dogecoin 狗狗币-Dogecoin DOGE/LTC ¥0.0363 19万 ¥6,840 0.06% 1小时前
添加自选
32 ZClassic ZClassic ZCL/LTC ¥65.97 86 ¥5,694 0.05% 31分钟前
添加自选
33 Paccoin Paccoin $PAC/BTC ¥0.0453 12万 ¥5,353 0.05% 2小时前
添加自选
34 ZenCash ZenCash ZEN/BTC ¥213 24 ¥5,143 0.05% 55分钟前
添加自选
35 StrongHands StrongHands SHND/DOGE ¥0.00000221 182,151万 ¥4,018 0.04% 4小时前
添加自选
36 Paccoin Paccoin $PAC/USDT ¥0.0484 81,147 ¥3,929 0.04% 3小时前
添加自选
37 纽约币-NewYorkCoin 纽约币-NewYorkCoin NYC/DOGE ¥0.000632 477万 ¥3,016 0.03% 1小时前
添加自选
38 Verge Verge XVG/USDT ¥0.5674 5,187 ¥2,943 0.03% 55分钟前
添加自选
39 ZClassic ZClassic ZCL/DOGE ¥78.23 35 ¥2,761 0.03% 31分钟前
添加自选
40 Litecoin Cash Litecoin Cash LCC/LTC ¥1.41 1,812 ¥2,561 0.02% 6小时前
添加自选
41 象素鸟币-FlappyCoin 象素鸟币-FlappyCoin FLAP/LTC ¥0.0000377 6,664万 ¥2,512 0.02% 10分钟前
添加自选
42 纽约币-NewYorkCoin 纽约币-NewYorkCoin NYC/BTC ¥0.000559 429万 ¥2,400 0.02% 55分钟前
添加自选
43 ZClassic ZClassic ZCL/USDT ¥62.18 38 ¥2,390 0.02% 31分钟前
添加自选
44 Hush Hush HUSH/BTC ¥10.35 220 ¥2,282 0.02% 55分钟前
添加自选
45 泽塔币-Zeitcoin 泽塔币-Zeitcoin ZEIT/BTC ¥0.000559 403万 ¥2,254 0.02% 46分钟前
添加自选
46 Neblio Neblio NEBL/BTC ¥74.92 29 ¥2,203 0.02% 4分钟前
添加自选
47 Experience Points Experience Points XP/BTC ¥0.001119 195万 ¥2,181 0.02% 3小时前
添加自选
48 ColossusCoinXT ColossusCoinXT COLX/LTC ¥0.0137 16万 ¥2,176 0.02% 49分钟前
添加自选
49 Paccoin Paccoin $PAC/BCH ¥0.0516 40,548 ¥2,094 0.02% 2小时前
添加自选
50 象素鸟币-FlappyCoin 象素鸟币-FlappyCoin FLAP/DOGE ¥0.00003911 5,331万 ¥2,085 0.02% 10分钟前
添加自选
51 比特现金-Bitcoin Cash(BCC) 比特现金-Bitcoin Cash(BCC) BCH/LTC ¥7,539 0 ¥2,036 0.02% 2小时前
添加自选
52 莱特币-Litecoin 莱特币-Litecoin LTC/DOGE ¥957 2 ¥1,922 0.02% 10分钟前
添加自选
53 深洋葱-DeepOnion 深洋葱-DeepOnion ONION/BTC ¥19.02 96 ¥1,828 0.02% 10小时前
添加自选
54 蜗牛币-ReddCoin 蜗牛币-ReddCoin RDD/BTC ¥0.0515 26,630 ¥1,371 0.01% 49分钟前
添加自选
55 SLOTH SLOTH SLOTH/LTC ¥0.00002827 4,282万 ¥1,211 0.01% 3小时前
添加自选
56 Shekel Shekel JEW/BTC ¥0.075 15,895 ¥1,192 0.01% 3小时前
添加自选
57 BuzzCoin BuzzCoin BUZZ/LTC ¥0.001696 68万 ¥1,160 0.01% 31分钟前
添加自选
58 比特现金-Bitcoin Cash(BCC) 比特现金-Bitcoin Cash(BCC) BCH/USDT ¥7,522 0 ¥1,002 0.01% 3小时前
添加自选
59 MNC MNC MNC/BTC ¥0.0839 11,538 ¥968 0.01% 1小时前
添加自选
60 808Coin 808Coin 808/DOGE ¥0.000228 405万 ¥922 0.01% 1小时前
添加自选
61 HTMLCOIN HTMLCOIN HTML/DOGE ¥0.002027 44万 ¥902 0.01% 10分钟前
添加自选
62 YENTEN YENTEN YTN/BTC ¥0.0889 8,972 ¥798 0.01% 15分钟前
添加自选
63 BuzzCoin BuzzCoin BUZZ/DOGE ¥0.001767 45万 ¥790 0.01% 1小时前
添加自选
64 纽约币-NewYorkCoin 纽约币-NewYorkCoin NYC/LTC ¥0.000547 141万 ¥769 0.01% 10小时前
添加自选
65 大零币-Zcash 大零币-Zcash ZEC/BTC ¥1,759 0 ¥697 0.01% 11小时前
添加自选
66 Virtacoin Virtacoin VTA/LTC ¥0.000782 76万 ¥598 0.01% 5小时前
添加自选
67 Paccoin Paccoin $PAC/LTC ¥0.0492 12,066 ¥594 0.01% 2小时前
添加自选
68 BitConnect BitConnect BCC/DOGE ¥7.25 80 ¥578 0.01% 1小时前
添加自选
69 SLOTH SLOTH SLOTH/DOGE ¥0.00003755 1,428万 ¥536 0% 4小时前
添加自选
70 DeviantCoin DeviantCoin DEV/BTC ¥23.22 21 ¥499 0% 6小时前
添加自选
71 BitConnect BitConnect BCC/LTC ¥8.48 55 ¥468 0% 5小时前
添加自选
72 大地币-Terracoin 大地币-Terracoin TRC/BTC ¥1.01 434 ¥437 0% 7小时前
添加自选
73 Garlicoin Garlicoin GRLC/LTC ¥0.4607 936 ¥431 0% 2小时前
添加自选
74 HTMLCOIN HTMLCOIN HTML/USDT ¥0.000656 58万 ¥378 0% 55分钟前
添加自选
75 Soujourn Soujourn SOJ/BTC ¥0.5874 643 ¥378 0% 4分钟前
添加自选
76 比特现金-Bitcoin Cash(BCC) 比特现金-Bitcoin Cash(BCC) BCH/DOGE ¥7,908 0 ¥377 0% 4小时前
添加自选
77 BunnyCoin BunnyCoin BUN/DOGE ¥0.00008179 453万 ¥370 0% 25分钟前
添加自选
78 Bolivarcoin Bolivarcoin BOLI/BTC ¥0.245 1,495 ¥366 0% 31分钟前
添加自选
79 象素鸟币-FlappyCoin 象素鸟币-FlappyCoin FLAP/BTC ¥0.000559 65万 ¥361 0% 10小时前
添加自选
80 神盾-SHIELD 神盾-SHIELD XSH/DOGE ¥0.5334 652 ¥348 0% 2小时前
添加自选
81 Verge Verge XVG/DOGE ¥0.3556 974 ¥346 0% 4小时前
添加自选
82 Halloween Coin Halloween Coin HALLO/DOGE ¥0.004158 82,624 ¥344 0% 2小时前
添加自选
83 Experience Points Experience Points XP/DOGE ¥0.001316 26万 ¥341 0% 4小时前
添加自选
84 狗狗币-Dogecoin 狗狗币-Dogecoin DOGE/BCH ¥0.0632 4,878 ¥308 0% 12小时前
添加自选
85 Paccoin Paccoin $PAC/DOGE ¥0.0487 6,240 ¥304 0% 59分钟前
添加自选
86 蜗牛币-ReddCoin 蜗牛币-ReddCoin RDD/USDT ¥0.0521 5,791 ¥301 0% 2小时前
添加自选
87 VoteCoin VoteCoin VOT/DOGE ¥0.0782 3,316 ¥259 0% 4小时前
添加自选
88 Halloween Coin Halloween Coin HALLO/BTC ¥0.004475 55,963 ¥250 0% 4小时前
添加自选
89 1337 1337 1337/DOGE ¥0.000889 27万 ¥240 0% 35分钟前
添加自选
90 BitcoinZ BitcoinZ BTCZ/DOGE ¥0.0219 10,910 ¥239 0% 40分钟前
添加自选
91 蜗牛币-ReddCoin 蜗牛币-ReddCoin RDD/LTC ¥0.0547 4,327 ¥237 0% 7小时前
添加自选
92 Rupaya Rupaya RUPX/BTC ¥1.29 167 ¥216 0% 6小时前
添加自选
93 Safe Exchange Coin Safe Exchange Coin SAFEX/USDT ¥0.1072 1,900 ¥204 0% 5小时前
添加自选
94 Vsync Vsync VSX/BTC ¥0.1678 1,197 ¥201 0% 10小时前
添加自选
95 BitcoinZ BitcoinZ BTCZ/LTC ¥0.0281 6,620 ¥186 0% 1小时前
添加自选
96 BitConnect BitConnect BCC/BCH ¥25.82 7 ¥185 0% 55分钟前
添加自选
97 HTMLCOIN HTMLCOIN HTML/LTC ¥0.001866 92,879 ¥173 0% 4分钟前
添加自选
98 莱特币-Litecoin 莱特币-Litecoin LTC/BCH ¥1,140 0 ¥172 0% 1小时前
添加自选
99 1337 1337 1337/LTC ¥0.000971 16万 ¥160 0% 3小时前
添加自选
100 MNC MNC MNC/LTC ¥0.1319 1,159 ¥153 0% 5小时前
添加自选
101 StrongHands StrongHands SHND/BTC ¥0.000559 21万 ¥117 0% 3小时前
添加自选
102 LiteDoge LiteDoge LDOGE/DOGE ¥0.001067 11万 ¥115 0% 7小时前
添加自选
103 Groestlcoin Groestlcoin GRS/BTC ¥7.55 15 ¥113 0% 20小时前
添加自选
104 1337 1337 1337/BTC ¥0.001119 95,394 ¥107 0% 11小时前
添加自选
105 大零币-Zcash 大零币-Zcash ZEC/USDT ¥1,318 0 ¥97 0% 15小时前
添加自选
106 神盾-SHIELD 神盾-SHIELD XSH/BCH ¥0.6215 151 ¥94 0% 13小时前
添加自选
107 Advanced Internet Blocks Advanced Internet Blocks AIB/LTC ¥0.0339 2,570 ¥87 0% 49分钟前
添加自选
108 Verge Verge XVG/BCH ¥0.4046 213 ¥86 0% 59分钟前
添加自选
109 808Coin 808Coin 808/BTC ¥0.000559 15万 ¥84 0% 7小时前
添加自选
110 BumbaCoin BumbaCoin BUMBA/BTC ¥0.038 2,183 ¥83 0% 4小时前
添加自选
111 LiteDoge LiteDoge LDOGE/BTC ¥0.000559 15万 ¥81 0% 19小时前
添加自选
112 Verge Verge XVG/LTC ¥0.4029 200 ¥81 0% 4分钟前
添加自选
113 Safe Exchange Coin Safe Exchange Coin SAFEX/DOGE ¥0.1067 750 ¥80 0% 19小时前
添加自选
114 Bitzeny Bitzeny ZNY/LTC ¥0.5645 135 ¥76 0% 9小时前
添加自选
115 极特币-DigiByte 极特币-DigiByte DGB/USDT ¥0.2382 284 ¥68 0% 11小时前
添加自选
116 金币-GoldCoin 金币-GoldCoin GLD/BTC ¥1.34 50 ¥67 0% 21小时前
添加自选
117 808Coin 808Coin 808/LTC ¥0.000245 27万 ¥65 0% 14小时前
添加自选
118 Bitzeny Bitzeny ZNY/BTC ¥0.2126 301 ¥64 0% 40分钟前
添加自选
119 BitcoinZ BitcoinZ BTCZ/USDT ¥0.024 2,598 ¥62 0% 10分钟前
添加自选
120 BunnyCoin BunnyCoin BUN/BTC ¥0.000559 100,000 ¥56 0% 22小时前
添加自选
121 人气币-PopularCoin 人气币-PopularCoin POP/BTC ¥0.002797 20,000 ¥56 0% 20小时前
添加自选
122 Atomic Coin Atomic Coin ATOM/BTC ¥0.0985 503 ¥50 0% 17小时前
添加自选
123 1337 1337 1337/BCH ¥0.001033 47,428 ¥49 0% 3小时前
添加自选
124 Nyancoin Nyancoin NYAN/BTC ¥0.00951 4,729 ¥45 0% 3小时前
添加自选
125 极特币-DigiByte 极特币-DigiByte DGB/LTC ¥0.3139 138 ¥43 0% 13小时前
添加自选
126 Joincoin Joincoin J/BTC ¥0.1863 230 ¥43 0% 3小时前
添加自选
127 Bitradio Bitradio BRO/DOGE ¥0.6045 69 ¥42 0% 2小时前
添加自选
128 极特币-DigiByte 极特币-DigiByte DGB/DOGE ¥0.2411 171 ¥41 0% 40分钟前
添加自选
129 ColossusCoinXT ColossusCoinXT COLX/DOGE ¥0.0153 2,600 ¥40 0% 4小时前
添加自选
130 Onix Onix ONX/BTC ¥0.0722 451 ¥33 0% 10小时前
添加自选
131 NevaCoin NevaCoin NEVA/BTC ¥0.6439 46 ¥29 0% 8小时前
添加自选
132 OKCash OKCash OK/BTC ¥1.22 23 ¥28 0% 18小时前
添加自选
133 HTMLCOIN HTMLCOIN HTML/BCH ¥0.00198 12,697 ¥25 0% 55分钟前
添加自选
134 Experience Points Experience Points XP/USDT ¥0.001198 19,380 ¥23 0% 23小时前
添加自选
135 Debitcoin Debitcoin DBTC/BTC ¥0.0274 567 ¥16 0% 5小时前
添加自选
136 YENTEN YENTEN YTN/DOGE ¥0.0711 218 ¥15 0% 17小时前
添加自选
137 Garlicoin Garlicoin GRLC/USDT ¥0.4729 27 ¥13 0% 17小时前
添加自选
138 Garlicoin Garlicoin GRLC/BCH ¥0.3445 28 ¥10 0% 15分钟前
添加自选
139 Bolivarcoin Bolivarcoin BOLI/DOGE ¥0.3314 28 ¥9 0% 20小时前
添加自选
140 Bitradio Bitradio BRO/BTC ¥0.7838 10 ¥8 0% 11小时前
添加自选
141 Crave Crave CRAVE/BTC ¥1.12 6 ¥7 0% 8小时前
添加自选
142 TrumpCoin TrumpCoin TRUMP/BTC ¥0.56 8 ¥5 0% 17小时前
添加自选
143 42个币-42-coin 42个币-42-coin 42/BTC ¥176,217 ? ¥? 0% 2天前
添加自选
144 Experience Points Experience Points XP/LTC ¥0.001555 ? ¥? 0% 11小时前
添加自选
145 Advanced Internet Blocks Advanced Internet Blocks AIB/BTC ¥0.0548 ? ¥? 0% 1天前
添加自选
146 BunnyCoin BunnyCoin BUN/LTC ¥0.00006597 ? ¥? 0% 21小时前
添加自选
147 IncaKoin IncaKoin NKA/BTC ¥0.000559 ? ¥? 0% 11小时前
添加自选
148 人气币-PopularCoin 人气币-PopularCoin POP/LTC ¥0.002535 ? ¥? 0% 4小时前
添加自选
149 极宝币-Pesetacoin 极宝币-Pesetacoin PTC/BTC ¥0.3189 ? ¥? 0% 21小时前
添加自选
150 Sparks Sparks SPK/BTC ¥0.2456 ? ¥? 0% 18小时前
添加自选
151 Bitcoin Plus Bitcoin Plus XBC/BTC ¥280 ? ¥? 0% 20小时前
添加自选
152 嗨币-HiCoin 嗨币-HiCoin XHI/BTC ¥0.006154 ? ¥? 0% 9小时前
添加自选
153 神盾-SHIELD 神盾-SHIELD XSH/LTC ¥0.3949 ? ¥? 0% 2天前
添加自选
154 Zilbercoin Zilbercoin ZBC/BTC ¥0.1734 ? ¥? 0% 1天前
添加自选
155 大零币-Zcash 大零币-Zcash ZEC/LTC ¥1,696 ? ¥? 0% 1天前
添加自选
156 ChanCoin ChanCoin 4CHN/BTC ¥0.1622 ? ¥? 0% 22小时前
添加自选
157 808Coin 808Coin 808/USDT ¥0.000239 ? ¥? 0% 2天前
添加自选
158 Advanced Internet Blocks Advanced Internet Blocks AIB/DOGE ¥0.0444 ? ¥? 0% 2天前
添加自选
159 Bolivarcoin Bolivarcoin BOLI/LTC ¥0.2544 ? ¥? 0% 2小时前
添加自选
160 ColossusCoinXT ColossusCoinXT COLX/BCH ¥0.0137 ? ¥? 0% 11小时前
添加自选
161 Evil Coin Evil Coin EVIL/BTC ¥0.16 ? ¥? 0% 1天前
添加自选
162 IncaKoin IncaKoin NKA/DOGE ¥0.000853 ? ¥? 0% 6小时前
添加自选
163 蜗牛币-ReddCoin 蜗牛币-ReddCoin RDD/DOGE ¥0.0628 ? ¥? 0% 1小时前
添加自选
164 Social Send Social Send SEND/BTC ¥1.01 ? ¥? 0% 1天前
添加自选
165 XGOX XGOX XGOX/BTC ¥0.0101 ? ¥? 0% 20小时前
添加自选
166 YENTEN YENTEN YTN/USDT ¥0.1891 ? ¥? 0% 4小时前
添加自选
167 Bitzeny Bitzeny ZNY/DOGE ¥0.1956 ? ¥? 0% 2天前
添加自选
168 1337 1337 1337/USDT ¥0.003083 ? ¥? 0% 20小时前
添加自选
169 8Bit 8Bit 8BIT/DOGE ¥1.71 ? ¥? 0% 2天前
添加自选
170 Garlicoin Garlicoin GRLC/DOGE ¥0.3769 ? ¥? 0% 11小时前
添加自选
171 LiteDoge LiteDoge LDOGE/LTC ¥0.000942 ? ¥? 0% 1天前
添加自选
172 小猪币-Piggycoin 小猪币-Piggycoin PIGGY/BTC ¥0.0106 ? ¥? 0% 2小时前
添加自选
173 Safe Exchange Coin Safe Exchange Coin SAFEX/LTC ¥0.1343 ? ¥? 0% 1天前
添加自选
174 XGOX XGOX XGOX/DOGE ¥0.0107 ? ¥? 0% 2天前
添加自选

币种成交额占比

平台最新公告

非小号微信服务号 币联社公众号
非小号微信服务号
币联社公众号