BitMax关于暂停ADA充提公告

2020年08月02日 03:56 BitMax

亲爱的BitMax用户:

 

BitMax因系统钱包升级,已暂停ADA充提币服务,开放时间另行通知。用户资产安全不受影响。

 

给您带来的不便敬请谅解!

 

BitMax团队

2020年8月2日

 

欢迎加入BitMax社群:

BitMax官方客服号:btmx66

BitMax官方电报群https://t.me/BitMaxChineseOfficial

0 0